PEUGEOT_TO_CHUC_DAO_TAO_CHUONG_TRINH_PODIUM.jpg

Chương trình mang đến cho các học viên các kiến thức nền tảng của Tập đoàn Peugeot về các nội dung kinh doanh và dịch vụ khách hàng sau bán hàng dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên Peugeot Khu vực Châu Á – bà Sumitra Chan. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã tạo ra không gian mở để các học viên trao đổi, thảo luận để đưa ra những cách xử lý hợp lý trong thực tế công việc.