Dao_tao_1.jpg

Hướng đến mục tiêu trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng để tư vấn đến khách hàng một cách đầy đủ và chu đáo nhất, các học viên tham dự chương trình đã được giới thiệu các thông tin chi tiết về sản phẩm và đặc biệt là tư vấn cho khách hàng các phương pháp xử lý trong qua trình sử dụng xe. Bên cạnh đó, khóa học cũng đã tạo ra một không gian mở cho các học viên cùng đội ngũ quản lý chia sẻ các kỹ năng, giải pháp bán hàng để nâng cao hiệu quả công việc tại đơn vị.

Dao_tao_2.jpg