Peugeot_5.jpg

Với chủ đề của tháng 6 là: “ Kĩ thuật – Xây dựng”, Peugeot KVBB tiếp tục tham gia chương trình và có nhiều hoạt động như: trưng bày Pano 200 lịch sử thương hiệu,Standee, Trình chiếu TVC trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Thông qua đó hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Peugeot đã thu hút đượ sự quan tâm của rất nhiều Khách quốc tế và Việt Nam tham gia sự kiện.

Peugeot_3.jpg