dao-tao-CSKH.jpg

Chương trình đã giúp các học viên trang bị thêm nhiều kỹ năng nghiệp vụ qua đó vận dụng, phân tích tình huống cũng như xử lý các trường hợp khiếu nại khó… hỗ trợ công tác CSKH ngày càng chuyên nghiệp. Buổi đào tạo đã mang đến chương trình thảo luận sôi nổi về các vấn đề CSKH thực tế tại các SR/ĐL, trình bày, hướng dẫn các giải pháp CSKH cũng như các kỹ năng mềm khác.

dao-tao-Nghiep-vu-bao-hanh.jpg

Ngày 25/07/2015, PC Trung Bộ tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo hành cho các chuyên viên bảo hành của showroom/đại lý nhằm giúp các học viên hiểu thêm về chính sách, quy trình, bảo hành của công ty cũng như khu vực & showroom, tuân thủ các chính sách và quy trình bảo hành của công ty, thực hiện đúng các quy trình yêu cầu về thanh toán chi phí & các lỗi thường gặp phải, chương trình kết thúc với chương trình thảo luận về các tình huống mẫu như: kỹ năng hẹn, thực hành lịch trình hẹn, nghiệp vụ nhắc bảo dưỡng, tổng hợp tình huống mẫu….