Với mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất thông minh, nhà máy Thaco Tải (thuộc THACO AUTO) tập trung đầu tư công nghệ sản xuất theo hướng tự động hóa, quản trị số hóa, đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng các phầm mềm, hệ thống vào hoạt động quản trị chuỗi sản xuất. Vừa qua, đội ngũ kỹ sư của nhà máy đã nghiên cứu và ứng dụng thành công hệ thống kiểm soát SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu từ xa), đảm bảo hiệu quả vận hành, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Mô hình hệ thống quản trị sản xuất thông minh SCADA

Hệ thống kiểm soát SCADA được xem là “trung tâm đầu não” quản trị mọi hoạt động sản xuất của nhà máy thông qua hoạt động thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu; kiểm soát thiết bị và đưa ra các cảnh báo lỗi; lưu trữ dữ liệu hoạt động của các thiết bị. Trên nguyên tắc quản trị tinh gọn kết hợp dây chuyền thiết bị tự động, hệ thống SCADA kiểm soát toàn bộ hoạt động của dây chuyền theo đúng quy trình: Giám sát chất lượng mối hàn, điểm hàn và đưa ra thông báo bảo trì đầu súng kịp thời; cập nhập liên tục dữ liệu thông số bể nhúng sơn tĩnh điện (ED), kiểm soát vận hành hệ thống cấp sơn tự động, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng bề mặt sơn. Song song đó, hệ thống có khả năng giám sát tốc độ băng chuyền, số lượng sản phẩm theo thời gian thực giúp kiểm soát hiệu quả vận hành tại xưởng lắp ráp một cách chính xác và đầy đủ nhất trước khi sản phẩm được đưa đến dây chuyền kiểm định. Qua đó đảm bảo dây chuyền sản xuất được vận hành liên tục, hiệu quả xuyên suốt từ xưởng hàn, xưởng sơn đến xưởng lắp ráp và dây chuyền kiểm định; đồng thời chất lượng sản phẩm được kiểm soát trên từng công đoạn.

HTKIỂM-SOÁT-SCADA-1

Quản trị số hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm

Tự động hóa sản xuất, quản trị theo hướng số hóa là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

HTKIỂM-SOÁT-SCADA-3

Việc nghiên cứu và ứng dụng hệ thống giám sát thiết bị sản xuất thông minh SCADA đã giúp nhà máy Thaco Tải gia tăng năng lực sản xuất và năng lực quản trị, kiểm soát chất lượng sản phẩm đồng bộ trên từng công đoạn, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu số hóa và xây dựng nhà máy thông minh, đáp ứng yêu cầu sản xuất với quy mô lớn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.