hinh 1.JPEG
 
Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải” do Tổ hợp Cơ khí chủ trì, Thạc sĩ Đỗ Minh Tâm làm chủ nhiệm, được Bộ KHCN phê duyệt ngày 17/11/2016 và triển khai từ tháng 12/2016. Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra: Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho các linh kiện ô tô gồm: khuôn dập liên hợp, khuôn dập vuốt, khuôn ép phun nhựa; Nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa cho bộ chi tiết xe tải Thaco New Frontier lên 0.9%; Giảm 27% giá thành khuôn mẫu so với nhập khẩu. Sản phẩm chính của đề tài gồm có: các bộ khuôn mẫu; các sản phẩm từ khuôn; bộ hồ sơ nghiên cứu, thiết kế. Về hướng phát triển đề tài trong thời gian tới, THACO sẽ ứng dụng kết quả đề tài để phát triển sản xuất các loại khuôn: ép đùn, thổi nhựa,...; đồng thời đầu tư thiết bị và công nghệ để đa dạng các chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm linh kiện nội địa hóa.
 
hinh 2.JPG
 
Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn: Nâng cao trình độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu trong công nghiệp ô tô tại Việt Nam; Góp phần thúc đẩy công nghiệp cơ khí phát triển, tạo tiền đề hình thành các cụm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp cơ khí, đáp ứng yêu cầu hội nhập; Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu, đối tác trong và ngoài nước.
 
hinh 4.JPEG
 
Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính thực tế của đề tài, đặc biệt là việc nghiên cứu, ứng dụng phần mềm vào thiết kế sản phẩm. Kết quả, Hội đồng nghiệm thu xếp loại đạt yêu cầu đối với đề tài.
 
hinh 5.JPG