anh-Mazda-top-2.jpg

Theo đó, thương hiệu Mazda đã bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Toyota, Mitsubishi, Hyundai... để đạt 843/1.000 điểm về chỉ số hài lòng của khách hàng, vươn lên vị trí thứ 2 đối với dịch vụ sau bán hàng CSI tại Việt Nam năm 2015. Với kết qủa này, Mazda đã có bước tiến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng từ vị trí thứ 4 năm 2014 lên vị trí thứ 2 trong năm 2015.