29-5-2019.3.1.jpg

Trong chương trình, các tư vấn bán hàng đã được tham quan phân xưởng, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại và tự động hóa của nhà máy Thaco Mazda, xem và tìm hiểu quy trình sản xuất các dòng xe Mazda với chất lượng tương đương với sản phẩm sản xuất tại nhà máy Mazda Nhật Bản. Trên cơ sở đó, đội ngũ tư vấn bán hàng sẽ có thể thông tin đến khách hàng không chỉ về sản phẩm mà còn cả quy trình và công nghệ sản xuất, trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp và là cầu nối hiệu quả giữa Công ty và khách hàng. 
29-5-2019.3.2.jpg