BAN GIAO BT50 (4).jpg

Tại Lễ bàn giao, đại diện Công ty Điện Lực Lâm Đồng chia sẻ: Chúng tôi đã mua và sử dụng 3 xe thương hiệu Mazda (1 Mazda CX5 và 02 Mazda BT50). Qua thực tế sử dụng, nhận thấy Mazda BT50 vận hành mạnh mẽ và linh hoạt trên nhiều cung đường khác nhau, nội thất hiện đại, tiện nghi. Sản phẩm rất phù hợp với nhu cầu sử dụng nên Công ty đã đầu tư mua thêm 5 chiếc xe Mazda BT50 lần này để phân bổ cho các huyện trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến Công ty sẽ đầu tư thêm 7 xe Mazda BT50 trong năm 2018.

BAN GIAO BT50 (5).jpg