dao_tao_Mazda.jpg

Khóa học nhằm trang bị kiến thức cũng như kỹ năng truyền đạt thông tin sản phẩm Mazda 6 CKD cho các nhân sự quản lý của Vina Mazda KVNB, và hỗ trợ việc đào tạo lại cho các tư vấn bán hàng trên toàn hệ thống showroom trực thuộc.