Dao_tao_Maz_BT-50.jpg

Với phần trình bày, hướng dẫn của ông Nguyễn Đăng Quang, Phó phòng Kinh Doanh Mazda Thaco PC KVBB, các học viên tìm hiểu về lợi thế bán hàng của sản phẩm BT-50 so với đối thủ cạnh tranh, nắm bắt và hiểu rõ các thông điệp về công nghệ, thiết kế của BT-50 để tư vấn, giới thiệu chi tiết hơn tới khách hàng qua đó nâng cao năng lực và kỹ năng bán hàng.