Moi_truong.jpg

Tham dự khóa đào tạo, học viên được bổ sung kiến thức Pháp luật về bảo vệ môi trường, kiến thức về chất thải, quy định về nhãn phân loại và tho gom chất thải, xử lý nước thải theo Quy chuẩn Việt Nam và các trường hợp vi phạm cũng như chế tài xử phạt …