Lien_doan_doanh_nghiep_Binh_Duong.jpg

Tại buổi đón tiếp, đoàn đã được nghe trình bày giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Thaco cũng như các hoạt động văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu. Ông Mai Hữu Tín chia sẻ mục đích chuyến tham quan lần này của đoàn chính là muốn học hỏi kinh nghiệm thành công của Chủ tịch HĐQT & Thaco, ông cũng bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của Thaco. Kết thúc, đoàn đã tham quan thực tế sản xuất tại các nhà máy thuộc KPH.