tuyen-duong-con-can-bo.jpg

Các em được tuyên dương lần này đều là những cá nhân xuất sắc, có thành tích học tập nổi bật và rèn luyện tốt. Buổi tuyên dương nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, đồng thời cổ vũ CB.CNV giáo dục con cái học giỏi, sống tốt.