2.jpg

3.jpg

Hai kỹ sư MQIC từ công ty Mazda Nhật Bản là Koroki Masahiro và Ishihara Takayuki - người trực tiếp đánh giá các nhân sự tại nhà máy Vina Mazda cho biết: “Thông qua các bài kiểm tra và đánh giá quá trình làm việc tại đây, chúng tôi nhận thấy các nhân sự đã có sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng làm việc, chăm chỉ và nỗ lực để nâng cao tay nghề, chuyên môn và nghiệp vụ của mình”.

4.jpg

Đại diện nhà máy Vina Mazda và Mazda Nhật Bản trao huy hiệu chứng nhận cho 2 nhân sự Đoàn Trần Lạc và Lê Hoàng Anh Bảo

1.jpg

Ông Phan Quỳnh Trung - Quyền Giám đốc nhà máy Vina Mazda đã bày tỏ sự cảm kích đối với đối tác Nhật Bản vì chương trình đánh giá chất lượng đã giúp Vina Mazda đào tạo được nhân sự lành nghề trong hoạt động sản xuất; đồng thời cho biết: Vina Mazda sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nhật Bản áp dụng chương trình đánh giá chất lượng MQIC để liên tục đào tạo, nâng cấp nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại nhà máy.