04.jpg

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của đại diện 2 bên là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco và ông Woo, Yoo Choel - Phó chủ tịch Công ty Hyundai Steel. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, 2 bên xác định là đối tác của nhau trong việc cung ứng và tiêu thụ sản phẩm thép nguội do Công ty Hyundai Steel cung cấp. 

02.jpg

03.jpg