Le_hoang_lan_2.jpg

Mở đầu chương trình, thay mặt BLĐ công ty, ông Lê Hoàng Lân – Phó phòng Truyền thông đã đọc Thông điệp số 10 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương gửi đến toàn thể CBCNV Thaco, nêu rõ những mục tiêu - định hướng cụ thể của từng khối trong năm 2015. Bám sát định hướng chiến lược của Thaco, ông Trần Bảo Sơn – GĐ Thaco KVBB đã đưa ra định hướng kế hoạch cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm của KVBB năm 2015 cho lãnh đạo các khối, bộ phận KV. Ban lãnh đạo KV đã lì xì đầu năm cho toàn thể CBNV cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Hưởng ứng thông điệp số 10 của Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Quang Long - Chủ tịch Công đoàn Thaco Bắc Bộ đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên Thaco Bắc bộ vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch 2015 bằng ý chí, trí tuệ đóng góp cống hiến cho sự thành công của Thaco trên tinh thần “Thaco - Vững tiến vươn xa”.

BLD_li_xi.jpg

CKCD.jpg

Giao_nhiem_vu.jpg