Le_Khai_giang_1.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Thái Duy Hùng - Phó TGĐ THACO đã dành lời khen ngợi những nỗ lực của thầy và trò đồng thời động viên nhà trường khắc phục những khó khăn hiện tại, nâng cao ý thức học tập, chủ động học hỏi, để tạo hành trang vững chắc khi hòa nhập với môi trường cuộc sống thiết thực.

Le_Khai_giang_2.jpg