ket-nap-doan-vien1.jpg

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn đơn vị đã công bố quyết định kết nạp Đoàn viên, đồng thời đại diện Đoàn viên mới đã đọc lời tuyên thệ, hứa sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng Công đoàn CSTV KVNB nói riêng và Công đoàn cơ sở THACO nói chung ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm 2016 của Công đoàn Cơ sở THACO đề ra.
 
ket-nap-doan-vien2.jpg