ket-nap-dang-vien.jpg

Tại buổi lễ, bí thư các chi bộ đã trao quyết định kết nạp cho 4 đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ và phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 4 đảng viên mới. Các đồng chí được kết nạp lần này đã tuyên thệ dưới cờ Đảng suốt đời phấn đấu vì Đảng quang vinh, sống có lý tưởng hết lòng phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

ket-nap-dang-vien-2.jpg