_DSC6376.JPG
 
Mở đầu Chương trình, Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài thay mặt Ban Lãnh đạo giới thiệu khái quát các công việc trọng tâm cần thực hiện trước khi đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bao gồm: Hoàn chỉnh cấu trúc, sơ đồ tổ chức, kế hoạch 2020; Chương trình đánh giá nhân sự năm 2019; và các hoạt động chuẩn bị cho tổng kết năm.
 
_DSC6359.JPG
 
Tiếp đó, CB.CNV được lắng nghe chia sẻ của Giám đốc Văn hóa Truyền thông Nguyễn Một về nội dung “Xây dựng môi trường làm việc Văn hóa và Thuận tiện”. Bài chia sẻ nói rõ hơn về đặc trưng và các giá trị nổi bật của văn hóa THACO, từ đó nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi nhân sự THACO trong xây dựng và phát triển văn hóa xứng tầm với vị thế của THACO, phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam và xu thế thời đại. 
 
_DSC6370.JPG
 
Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương chỉ đạo lãnh đạo các cấp và toàn thể CB.CNV cần tập trung hoàn thành các công tác cuối năm và xây dựng chiến lược, kế hoạch năm 2020, trong đó chú trọng công tác quản trị, xây dựng môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện của THACO.
 
_DSC6381.JPG
 
Mạnh dạn thay đổi theo hướng tốt lên
 
Năm 2019 đã đi đến những ngày cuối cùng, đây cũng chính là dịp để tổng kết lại công việc đã làm trong năm, năm tới làm gì, xem đã đạt được hay sai sót những gì, dự định, công việc trong năm tới. Một trong những điểm quan trọng nhất khi nhìn lại năm 2019 là các anh chị lãnh đạo phải thấy được mình cần thay đổi những gì. Mỗi đơn vị, bộ phận chỉ thay đổi khi người lãnh đạo luôn luôn nghĩ đến sự thay đổi, quyết tâm thay đổi. Chúng ta phải thay đổi chính mình trước, thay đổi theo hướng tốt lên, kế đến là kêu gọi, đồng thời ra các quy định để yêu cầu và khuyến khích CB.CNV thay đổi. Chủ tịch nhấn mạnh rằng bản thân mình cũng sẽ xem xem THACO đã thay đổi những gì, đã làm được gì so với sự thay đổi, chuyển động của xã hội, của nền kinh tế. Ban Lãnh đạo THACO sẽ rà soát lại để xem mình đã làm gì tốt, chưa tốt; năm sau làm những gì, để chuẩn bị cho một năm mới thật ý nghĩa, có hiệu quả. 
 
Luôn nỗ lực mang lại giá trị thật
 
Một trong những nguyên tắc quan trọng của THACO mà Chủ tịch HĐQT luôn tâm niệm chính là việc phải làm những việc thật sự mang lại giá trị. Triết lý giá trị chính là một trong năm trụ cột quan trọng của THACO. Mỗi CB.CNV phải luôn nỗ lực hướng đến việc mang lại giá trị thật trong công việc và cho khách hàng, phải biết tôn trọng công sức của mình và của đồng nghiệp, nỗ lực làm những việc có giá trị. Với khách hàng, phải xem khách hàng là trung tâm, xem trọng việc tạo ra những giá trị thật cho khách hàng, đây chính là nền tảng của tận tâm phục vụ. Trong tiêu chí 8T, Chủ tịch nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị, bộ phận và mỗi nhân sự trước mắt thực hiện tốt nhất ba tiêu chí: TẬN TÂM - TRUNG THỰC - TÔN TRỌNG.
 
Quyết tâm xây dựng môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện  
 
Việc tạo dựng môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi nhân sự có thể làm việc với tinh thần tận tâm, tạo ra giá trị. Môi trường làm việc phải thuận tiện về mặt cơ sở vật chất và trang thiết bị sao cho mỗi nhân sự có điều kiện tốt nhất để hoàn thành công việc của mình. Mỗi lãnh đạo bộ phận, đặc biệt là các bộ phận có liên quan trực tiếp như bộ phận Hành chính cần nỗ lực hơn nữa. Tiếp đến là sự thuận tiện trong tác nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau để không tạo ra ranh giới giữa cuộc sống gia đình và công ty. Vì vậy mỗi chúng ta cần tôn trọng, đối xử có tình cảm, tình thương và trách nhiệm với nhau. Đặc biệt là với các lãnh đạo, muốn nói người khác nghe thì mình phải thể hiện trách nhiệm, thể hiện tình thương, người ta thấy được người ta mới nghe. 
 
Kỷ luật đi cùng sự nhân văn 
 
Xây dựng một môi trường làm việc văn hóa và thuận tiện không chỉ là khẩu hiệu mà cần sự quyết liệt, thể hiện ở việc xây dựng thành các quy định rõ ràng, cụ thể và có tính kỷ luật, tuân thủ cho tất cả các CB.CNV.THACO ngày hôm nay đã phát triển ở tầm cao mới, có một văn phòng hiện đại, khang trang ở một khu đô thị sẽ trở thành kiểu mẫu trong thời gian tới. Tính kiểu mẫu trước hết phải thể hiện ở tính nhân văn. Chúng ta phải nhân văn không chỉ trong ứng xử với bên ngoài mà duy trì và phát triển sự nhân văn từ quan hệ nội bộ, với cấp dưới, với đồng nghiệp. Mỗi nhân sự THACO phải từng bước tạo ra được giá trị, có tính tiên phong, hướng đến việc trở thành những nhà quản trị, nói đi đôi với làm. Đó cũng là thể hiện của sự nhân văn, của trí tuệ và của kỷ luật.