doan hue tham kph.jpg

Tại chuyến thăm, ông Lê Trường Lưu đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp cho nền công nghiệp nước nhà của THACO; đồng thời mong muốn THACO sẽ phát triển hơn nữa với chiến lược vững chắc để chủ động, tự tin hội nhập vào khu vực và quốc tế.