ngan hang nhat tham thaco (2).jpg

ngan hang nhat tham thaco (3).jpg

Sumitomo Mitsui là ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và là một trong những đối tác tài chính - ngân hàng lớn nhất của THACO, với tổng hạn mức tín dụng (trực tiếp và gián tiếp) lên đến 100 triệu USD. Tại cuộc họp, đại diện THACO đã đề xuất điều chỉnh một số điều khoản tín dụng nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí tài chính và quản lý hiệu quả rủi ro tỷ giá, lãi suất. Phía ngân hàng Sumitomo cho biết sẽ xem xét các đề xuất trên và điều chỉnh theo tình hình thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời thể hiện mong muốn cung cấp thêm các giải pháp tài chính cho THACO và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

ngan hang nhat tham thaco (1).jpg