Lai-thu-Mazda3.jpg

Tại phố núi Gia Lai, chương trình đã thu hút hơn 25 khách tham quan mẫu xe Mazda 2 mới &  đăng ký lái thử những mẫu xe CX-5, BT-50, Mazda 3, Mazda 6. Chương trình kết thúc với 2 hợp đồng được ký kết. 

Lai-thu-Mazda1.jpg

Tại Quảng Bình, chương trình đã thu hút 25 lượt khách hàng tham gia lái thử các mẫu xe Mazda2, Mazda3 & Mazda 6, đã có 2 khách hàng ký kết hợp đồng ngay sau khi chương trình lái thử kết thúc

Lai-thu-Mazda4.jpg

Lai-thu-Mazda2.jpg