IMG_0362.jpg

Chương trình đã đón nhận những phản hồi tích cực từ hơn 400 khách hàng tham dự về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ tư vấn bán hàng. Kết thúc chương trình có gần 30 hợp đồng xe Kia được ký kết.

IMG_0483.jpg