Resize_of_IMG_2040.jpg

Tham dự kỳ thi, các thí sinh trải qua 2 phần thi: lý thuyết và thực hành tại xưởng. Kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ năng nhằm cung cấp lực lượng lao động có tay nghề cao, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với những yêu cầu của thời đại.

Resize_of_IMG_2049.jpg

Resize_of_IMG_2052.jpg