chuyen-de-CL.jpg

Buổi đào tạo nhằm trang bị những kiến thức về vai trò của động lực trong công việc, cách tạo động lực làm việc cho bản thân và ứng dụng trong công tác quản lý nhân sự… Kết thúc, các học viên tham gia trắc nghiệm tìm hiểu cách tạo động lực cho bản thân, các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và xử lý các tình huống trong thực tế.