Doan-danh-gia-giai-thuong-KHCN-2016_1-nho.jpg

IMG_3771.jpg

Từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, đề tài KHCN “Nghiên cứu thiết kế xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” đã được Thaco triển khai thực hiện nghiêm túc và luôn đảm bảo đúng tiến độ. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn, góp phần xây dựng sản phẩm KHCN mang tầm cỡ quốc gia và phát triển vận tải hành khách đường dài ở Việt Nam; đồng thời thể hiện sự làm chủ công nghệ của Thaco, tạo ra xe khách chất lượng cao, giảm giá thành, hướng tới xuất khẩu. Kết thúc buổi nghiệm thu, Quý giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng đánh giá rất cao chất lượng và sản phẩm của đề tài mà Thaco đã thực hiện và kết luận đề tài đạt loại Khá.

IMG_3767.jpg

IMG_3758.jpg