CT_Muon_sac_Hoa_xinh-SR_Quang_Nam_1.jpg

Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức ôn lại truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thi Tìm hiểu Thông điệp số 10 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương và tổ chức các trò chơi tập thể. Chương trình đã tạo sự phấn khởi và sân chơi phong phú cho nữ CBCNV, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tăng cường giao lưu giữa các BP, phòng ban tại mỗi đơn vị.

CT_Muon_sac_hoa_xinh-SR_Quang_Nam_3.jpg

CT_Muon_sac_hoa_xinh_tai_Da_Nang.jpg

CT_Muon_sac_hoa_xinh_tai_Da_Nang_2.jpg

CT_Muon_sac_hoa_xinh_tai_Da_Nang_3.jpg

Quoc_Te_Phu_Nu-SR_Quang_Nam_2.jpg