CSKH_1000.jpg

Khóa học trang bị cho các học viên những kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp với khách hàng, nhằm mang đến cho khách hàng niềm tin và sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của THACO.