Dao-tao-ke-toan-tai-Trung-bo.jpg

Tại buổi đào tạo, ông Lê Anh Minh đã chia sẻ những vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản, tài sản doanh nghiệp, thẩm định giá đất cũng như công tác hoạch toán kế toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất nhằm mang đến những những kinh nghiệm bổ ích. Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Tuyên - Khối TCKT đã đánh giá công tác quản trị Tài chính kế toán 7 tháng đầu năm, đưa ra các hướng giải quyết với những vấn đề còn tồn đọng giữa các đơn vị bảo hiểm và Showroom khu vực.

Kết thúc buổi đào tạo, ông Ngô Đào Trang - Phó phòng nhân sự KVTB đã giới thiệu đến toàn thể học viên về cấu trúc tổ chức của khu vực, showroom cũng như chia sẻ kỹ năng “Tạo động lực làm việc cho nhân viên”.