KN---1.jpg

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quản trị, các công ty, đơn vị đã đọc Thông điệp số 11 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương gửi đến toàn thể CB.CNV Thaco. Nội dung thông điệp chỉ rõ định hướng – mục tiêu – nhiệm vụ năm 2016 trong chiến lược phát triển 3 năm 2015 – 2017, giai đoạn chuẩn bị cho hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018 của Thaco. Bên cạnh đó, thông điệp cũng nhấn mạnh nội dung về công tác phát triển nguồn nhân lực đặc thù và ưu việt với đội ngũ nhân sự thấm nhuần triết lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với phương pháp quản trị của Thaco theo xu thế hội nhập và phát triển của thời đại. 

KN---2.jpg

Hưởng ứng tinh thần thông điệp của Chủ tịch, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho toàn thể CB.CNV tại khu vực đã phát biểu về mục tiêu phấn đấu trong năm 2016 đó là: không ngừng học tập, nỗ lực nâng cao chuyên môn nghề nghiệp; rèn luyện tác phong phù hợp văn hóa Thaco; quyết tâm, đoàn kết đưa KVNB nói riêng và Thaco nói chung hoàn thành mục tiêu hoạt động đề ra trong năm 2016.

KN---3.jpg

Phát biểu trong Lễ Khai niên, lãnh đạo Văn phòng Quản trị Nam bộ và các công ty, đơn vị đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể CB.CNV, đồng thời nhấn mạnh các nội dung trong thông điệp số 11 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT. Ban lãnh đạo khu vực đề nghị toàn thể CB.CNV luôn đổi mới trong tư duy và hành động, nâng cao thái độ làm việc tích cực, trau dồi năng lực chuyên môn để phát triển cùng sự phát triển của Thaco.

KN---4.jpg

Kết thúc lễ Khai niên Bính Thân 2016, toàn thể CB.CNV đã hát vang bài hát truyền thống của Thaco “Trường Hải niềm tin” để tạo thêm niềm tin, động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra trong năm 2016.

KN---5.jpg