hinh-dao-tao.jpg

Khóa huấn luyện nhằm hệ thống lại các kiến thức về nghiệp vụ hành chính như: Kỹ năng quản lý & phân tích chi phí hành chính; Công tác hậu cần; Nghiệp vụ PCCC; Nghiệp vụ quản lý môi trường; Kiểm soát việc thực hiện 5S và An toàn lao động. Bên cạnh đó, các nhân sự còn có buổi tìm hiểu thực tế công tác hành chính và thực hành công tác hậu cần cho sự kiện tại Showroom TM An Sương và Showroom du lịch Gò Vấp.

^B1AA58DA312EBE910F2061DC0804DD8CC435A196DE348CB141^pimgpsh_fullsize_distr.jpg