Hinh_dao_tao_bao_ve_1.jpg

Tham dự chương trình, học viên được hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy vi tính, cách sử dụng phần mềm căn bản và thực hành trực tiếp trên máy tính.

Hinh_dao_tao_bao_ve_4.jpg

Bên cạnh kỹ năng sử dụng máy tính, BP HC KVNB sẽ  tiếp tục hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo để các tổ trưởng có thể gửi các báo cáo hoạt động bảo vệ đơn vị qua email cho BLĐ đơn vị và BP HC VPKV