image001.jpg

Tại buổi họp, đại diện BLĐ KVNB đã trình bày về tình hình hoạt động kinh doanh marketing trong Quý 1/2014 của KVNB cũng như của các đơn vị. Bên cạnh đó, buổi họp đã đưa ra được những vấn đề còn bất cập trong quy trình hoạt động tại các đơn vị. Đại diện BLĐ KVNB và lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận đề ra những hướng hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới.