HCD---1.jpg

Tại cuộc họp, bộ tài liệu trực tuyến (ebook) “Quản trị hoạt động Showroom” đã được giới thiệu nhằm giúp Ban lãnh đạo đơn vị điều hành hoạt động showroom, tăng cường vai trò quản trị song hành đồng thời huấn luyện, hướng dẫn nhân sự thực hiện chức năng nhiệm vụ công việc. 

HCD---2.jpg
 
Cuộc họp còn hướng dẫn nội dung về “Bộ Hợp đồng kinh doanh xe (mới)” và “Pháp luật doanh nghiệp” nhằm tổng quan pháp luật về doanh nghiệp, giúp các nhân sự tại các đơn vị hiểu rõ cũng như loại trừ một số bất cập, rủi ro pháp lý cơ bản trong quá trình hoạt động.