Hội nghị là dịp để Ban lãnh đạo Thaco chia sẻ những kết quả đạt được trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động trong năm 2016, cũng như chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 đến các CB.CNV của KVNB. 

TK---1.jpg

Tại hội nghị, báo cáo về hoạt động năm 2015, bà Nguyễn Thiện Mỹ - Giám đốc KVNB đã tổng kết hoạt động năm vừa qua, trong đó nhấn mạnh những thành công đã đạt được về hoạt động kinh doanh và dịch vụ phụ tùng tăng gấp đôi so với năm 2014, công tác tổ chức, định biên, tuyển dụng và đào tạo nhân sự cũng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của hệ thống. Đồng thời, Giám đốc khu vực cũng triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 với các nội dung: tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống showroom tại khu vực, hoàn thiện công nghệ quản trị showroom theo đặc thù Thaco và đặt mục tiêu thị phần của Thaco tại thị trường KVNB đạt 30 – 45% đối với xe du lịch và 45 – 50% đối với xe thương mại.

TK---2.jpg
 
Chủ tịch HĐQT – ông Trần Bá Dương đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị: Năm 2016, KVNB tiếp tục nỗ lực đầu tư sản xuất cho nhu cầu tăng cao của thị trường trong thời gian tới với kế hoạch nhanh và đột phá để tạo nền tảng vững chắc cho sự hội nhập thị trường Asean 2018; cũng như tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập thế giới với rất nhiều hiệp định thương mại đã ký kết. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng khẳng định triết lý kinh doanh “phát triển hiệu quả và bền vững” là phần hồn và cốt lõi cho sự thành công của Thaco trong tương lai, trong đó nhân tố nguồn lực là điều kiện tiên quyết. 

TK---3.jpg
 
Cũng trong chương trình, Chủ tịch đã ra quyết định tuyên dương, khen thưởng cho 09 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc tại khu vực cho những nỗ lực và thành tích đã đạt được, góp phần vào sự thành công trong năm 2015 của KVNB nói riêng và Thaco nói chung.
 
TK---4.jpg

TK---5.jpg
 
Chào đón xuân Bính Thân 2016, toàn thể CB.CNV KVNB sẽ tiếp tục nỗ lực bản thân, không ngừng rèn luyện học tập, nâng cao tinh thần cống hiến, làm việc hiểu quả để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2016, là tiền đề để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017, góp phần đưa Thaco tự tin hội nhập thị trường Asean.