Lớp huấn luyện nghiệp vụ đã giúp cho 55 CB.CNV có những kiến thức cơ bản nhất và tham gia công tác PCCC tốt cũng như nắm rõ về quy trình tổ chức phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị. Tất cả CB.CNV đều hăng hái tham gia diễn tập một cách tích cực và quan tâm tìm hiểu các quy trình sử dụng các thiết bị PCCC một cách thuần thục, an toàn.

upweb3.jpg