Ngày 19/3/2014, Thaco PC KVNB đã tổ chức Họp chuyên đề Lương - Thưởng tháng 3 của BPKD & DVPT xe Du lịch tại SR Phú Mỹ Hưng. Thaco PC KVNB đã trình bày tình hình KD xe và DVPT trong tháng 3 và dự thảo chính sách lương thưởng BPKD & DVPT xe DL, sau đó các GĐ SR báo cáo tiến độ triển khai chương trình lương thưởng tổ bán hàng các showroom để hội nghị thảo luận, đưa ra các giải pháp tái cấu trúc, thúc đẩy gia tăng sản lượng, doanh thu, hỗ trợ các tổ giao khoán trong quản lý bộ phận.
 chuyen-de-KVNB.jpg

Tiếp đó, ngày 20/3/2014, tại SR An Sương, TP.HCM, Thaco CV KVNB cũng đã tổ chức chương trình Họp chuyên đề KD & DVPT xe Thương mại. Hội nghị đã tập trung thảo luận về hoạt động kinh doanh - marketing xe TM tại khu vực và công tác điều hành tại showrom. Đại diện Thaco CV KVNB đã trình bày các định hướng áp dụng chương trình Lương - Thưởng BPKD & DVPT và vai trò quản lý của quản đốc/phó quản đốc xưởng, công tác quản lý điều hành của PPKD, đồng thời thảo luận các giải pháp tái cấu trúc nhân sự, thúc đẩy gia tăng sản lượng, doanh thu.