Tại buổi họp, Ban lãnh đạo khối KD DVPT xe TM KVNB đã trình bày Kế hoạch hoạt động DVPT xe TM và kế hoạch triển khai chương trình nâng cao năng lực DVPT xe TM KVNB năm 2014.

KVNB-hop-DVPT.jpg

Tham dự chương trình, Ông Mai Phước Nghê, GĐ Khối KD xe TM Thaco CV và Ông Bùi Văn Chủng, GĐ DVPT xe TM đã có các góp ý về tình hình hoạt hoạt động kinh doanh DVPT của các Xưởng DV trực thuộc KVNB. Tiếp đó, Ban lãnh đạo khối KD DVPT xe Thương Mại KVNB cùng với lãnh đạo của các đơn vị đã có thảo luận, chia sẻ thiết thực nhằm đưa ra hướng hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2014.