Dao_tao_Ky_nang_lap_KH.jpg

Khóa đào tạo không chỉ trang bị cho các học viên những kiến thức căn bản, toàn diện về công tác lập kế hoạch, kỹ năng phối hợp, mà còn cung cấp những công cụ hữu ích để áp dụng ngay vào thực tế quản trị tại đơn vị nhằm thực hiện kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả, nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh.