hoi_nhap.jpg

Chiều cùng ngày, Phó TGĐ Thaco, ông Phạm Văn Tài cũng đã trình bày chuyên đề “Kỹ năng quản lý thời gian” và ông Vũ Bảo Quốc – Phó Tổng giám đốc Thaco phụ trách TCKT đã trình bày chuyên đề “Nhận biết và phát huy năng lực cạnh tranh của Thaco trong giai đoạn hội nhập AFTA” nhằm trang bị và nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho các học viên.

quan_ly_thoi_gian_2.jpg