DSC_2297.jpg

Đây là hoạt động thường niên của Thaco nhằm thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi cho người lao động, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Thaco đối với CB.CNV. Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, CB.CNV được đảm bảo về sức khỏe, từ đó an tâm lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.