KPH-triển-khai-HĐ-2016-(2).jpg

Tại hội nghị, các các nhà máy, công ty, đơn vị đã đọc toàn văn Thông điệp số 11 của Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 với những chỉ tiêu, công việc cụ thể; đồng thời dành thời gian tham luận, thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế nhằm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, bám sát định hướng năm 2016 mà Chủ tịch HĐQT Thaco đã đề ra. Theo đó các nhà máy, đơn vị sản xuất sẽ tiếp tục phát triển sản xuất lắp ráp ô tô và linh kiện, phụ tùng theo hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu bằng các sản phẩm (ô tô và linh kiện phụ tùng) đạt tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế, phát triển sản phẩm mới. 

KPH-triển-khai-HĐ-2016-(3).jpg

Theo kế hoạch, các nhà máy, công ty, đơn vị còn lại sẽ tổ chức triển khai kế hoạch năm 2016 từ ngày 23 – 26/2.