IMG_9400.jpg

Tham gia lớp học, các học viên đã được PGS-TS Phạm Xuân Mai – Cố vấn KHCN và đào tạo THACO truyền đạt các nội dung bổ ích về thiết kế, phát triển sản phẩm như: giới thiệu về R&D; quy trình và kỹ năng phát triển sản phẩm; cấu trúc tổ chức R&D; các giai đoạn R&D; các phương pháp R&D trên thế giới; tổ chức và công việc R&D tại KPH Chu Lai - Trường Hải… Với nội dung bài giảng phong phú, được chọn lọc từ nhiều tài liệu nổi tiếng về thiết kế phát triển sản phẩm trên thế giới như sơ đồ quy trình của các hãng xe nổi tiếng của Pháp, Nhật Bản, đội ngũ kỹ sư được nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng dụng vào thực tế công việc thiết kế, nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Khu phức hợp.