^91DC2F2C87B627F64CFC64D2D03533E63E490C3D5FAFE50967^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Qua thực tế sử dụng và mở rộng quy mô hoạt động tại thị trường khu vực Tây Nguyên, Công ty SUNTAXI tiếp tục chọn Thaco là đối tác cung cấp sản phẩm cho các chi nhánh trực thuộc bởi chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý cùng hệ thống dịch vụ phụ tùng trải rộng trên toàn quốc của Thaco. Đơn vị cho biết sẽ hợp tác lâu dài với Thaco trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo.