taxi Lan Thanh (3).jpg

taxi Lan Thanh (2).jpg

Đây là lần thứ 2 Công ty hợp tác với THACO. Trước đó Công ty đã đầu tư 22 xe, nâng tổng số xe Kia Morning Công ty hiện đang sở hữu lên 42 xe. Với những tính năng, công nghệ vượt trội cùng thiết kế hiện đại, tiện nghi, Morning luôn được đánh giá cao trong việc sử dụng làm phương tiện kinh doanh taxi. Dự tính công ty Lan Thanh sẽ đầu tư thêm 50 xe vào thời gian tới.

taxi Lan Thanh (4).jpg