Hop_KVTB1.jpg

Tại cuộc họp, các đại lý đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhận định tình hình thị trường và kế hoạch kinh doanh xe thương mại quý II/2015. Cuộc họp cũng dành phần lớn thời gian thảo luận, xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch năm 2015 trong bối cảnh tình hình thị trường và nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, theo đó, kế hoạch năm 2015 của Khối KD xe TM và Chi nhánh khu vực Trung Bộ đã được điều chỉnh với sự gia tăng đáng kể về doanh số. Những yêu cầu bức thiết đặt ra cho công tác marketing, khai thác thị trường, đặt hàng, bàn giao xe, chăm sóc khách hàng, dịch vụ - phụ tùng, nhân sự,... cũng được đi sâu thảo luận và tìm giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra đối với từng dòng xe, từng phân khúc tải trọng ở từng vùng thị trường cụ thể. Trên cơ sở đánh giá thực tế tình hình thị trường và năng lực kinh doanh của các đại lý, Chi nhánh KVTB đã xây dựng mục tiêu doanh số năm 2015 là 7.020 xe (gồm 6.620 xe tải, 400 xe bus), tăng 89%  so với năm 2014.