4.jpg

Tại buổi lễ, đại diện các công ty, đơn vị đã đọc Thông điệp số 12 năm 2017 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương gửi đến toàn thể CB.CNV THACO. Nội dung thông điệp chỉ rõ mục tiêu của năm 2017, đây là năm cuối của chiến lược phát triển 3 năm (2015-2017) của THACO nhằm tạo dựng các nguồn lực cần thiết đảm bảo năng lực cạnh tranh để hội nhập khu vực Asean vào năm 2018.

5.jpg

Hưởng ứng tinh thần thông điệp của Chủ tịch, bên cạnh việc nhìn nhận đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2016 vừa qua, bà Nguyễn Thiện Mỹ - Phó Tổng giám đốc Khối bán lẻ ô tô đã nêu ra các công việc trọng tâm của Khối bán lẻ trong năm 2017: Tập trung vào công tác quản trị hoạt động các Chi nhánh tỉnh thành nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của hệ thống bán lẻ ô tô THACO; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống showroom trực thuộc, nâng cấp cải tạo hệ thống xưởng dịch vụ. Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Toàn thể CB.CNV luôn chủ động tâm thế sẵn sàng hội nhập và chinh phục, cùng nỗ lực cho sự phát triển chung của Công ty, hiểu rõ quan điểm và ý thức được “Mỗi nhân sự THACO là một đại sứ thương hiệu THACO”.

3.jpg

Kết thúc lễ Khai niên Đinh Dậu 2017, toàn thể CB.CNV đã hát vang bài hát truyền thống của THACO “Trường Hải niềm tin” để tạo thêm niềm tin, động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra trong năm 2017.

1.jpg