ky_niem_thanh_lap_quan_doi_22_12.jpg

Đại diện Lãnh đạo KPH đã trao quà kỷ niệm cho các CB.CNV đang công tác tại các nhà máy, đơn vị là cựu quân nhân, bộ đội xuất ngũ và dân quân tự vệ nhân ngày lễ đặc biệt này.

ky_niem_thanh_lap_quan_doi_22_12_1.jpg

ky_niem_thanh_lap_quan_doi_22_12_2.jpg